Blog

29 grudnia 2022

Jak wyglądają manewry na egzaminie kat. C+E ?

Czołem ! Jesteś przed egzaminem na prawo jazdy bądź w trakcie kursu ? Dobrze trafiłeś ! To miejsce właśnie dla Ciebie ! Nazywam się Monika Kowalczyk-Tajsiak i przybliżę tajniki, które umożliwią Ci zaliczenie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Zaczynamy !

 

Dziś omówimy wszystkie manewry z kategorii C+E.

 

Część praktyczna egzaminu na kategorie C+E na placu manewrowym składa się z 4 zadań:

 

Dwóch obowiązkowych, tj.:

 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

Oraz dwóch zadań dodatkowych wybieranych losowo z pośród:

 1. Parkowanie skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem
 2. Parkowanie prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem
 3. Parkowanie prostopadłe – wjazd tyłem wyjazd przodem
 4. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 

Przygotowanie do jazdy oraz sprawdzenie stanu technicznego pojazdu było omawiane w poprzednim odcinku, do którego odsyłamy

Zaczynamy od ruszania z miejsca oraz jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu, czyli tzw. Łuk

 

 1. Uruchomiamy silnik
 2. Włączamy światła mijania
 3. Upewniamy się o możliwości jazdy (lewa szyba i lusterko, prawa szyba i lusterko)
 4. Ruszamy

 

NIE WOLNO:

 • Najeżdżać na linie kołem pojazdu
 • Potrącić ani najechać pachołka bądź tyczki
 • Zatrzymać się w odległości większej niż 1 metr od linii ograniczającej pas ruchu

 

DOPUSZCZALNE JEST:

 • Zatrzymywanie podczas cofania po prostej i łuku z możliwością podjazdu do przodu w celu korekty toru jazdy
 • Trzy krotne opuszczenie pojazdu w celu sprawdzenia sytuacji (najlepiej wykorzystać ten przywilej dojeżdżając do końcowej linii, aby prawidłowo ocenić odległość)

 

Pamiętajmy, że na wykonanie zadania mamy nie więcej nić 5 minut, które liczone jest od momentu rozpoczęcia cofania !

 

Wyjechanie po za linie lub potrącenie/najechanie pachołka/tyczki eliminuje nas od razu.

Każdy inny błąd pozwoli Wam jeszcze na drugie podejście. Więc jeśli widzicie, że sytuacja jest tragiczna i np. nie ominiecie pachołka lepiej się zatrzymać, egzaminator ustawi Wam pojazd na pozycje startową i zaczniecie na nowo. Jednak pamiętajcie, że to już Wasze ostatnie podejście w tym zadaniu.

 

Następne zadanie to parkowanie skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem

 

NIE WOLNO:

 • Wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu – obszar wjazdu wynosi 12 m od stanowiska
 • Najechać kołem bądź wyjechać obrysem pojazdu nad linie wyznaczającą stanowisko
 • Potrącić pachołków bądź tyczek
 • Zapomnieć o kierunkowskazach przy wjeździe i wyjeździe

 

 

DOPUSZCZALNA jest jedna korekta toru jazdy (czyli podjazd do przodu lub do tyłu)

Po wykonaniu zadania należy odjechać od stanowiska na odległość co najmniej 2 m

 

 

Kolejne zadanie to parkowanie prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem

 

 

NIE WOLNO:

 • Wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu – obszar wjazdu wynosi 16,5 m od stanowiska
 • Najechać kołem bądź wyjechać obrysem pojazdu nad linie wyznaczającą stanowisko
 • Potrącić pachołków bądź tyczek
 • Zapomnieć o kierunkowskazach przy wjeździe i wyjeździe

 

DOPUSZCZALNA jest jedna korekta toru jazdy (czyli podjazd do przodu lub do tyłu)

Po wykonaniu zadania należy odjechać od stanowiska na odległość co najmniej 2 m

 

Kolejne zadanie to parkowanie prostopadłe – wjazd tyłem wyjazd przodem

 

 

NIE WOLNO:

 • Wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu – obszar wjazdu wynosi 16,5 m od stanowiska
 • Najechać kołem bądź wyjechać obrysem pojazdu nad linie wyznaczającą stanowisko
 • Potrącić pachołków bądź tyczek
 • Zapomnieć o kierunkowskazach przy wjeździe i wyjeździe

 

 

DOPUSZCZALNA jest jedna korekta toru jazdy (czyli podjazd do przodu lub do tyłu)

Po wykonaniu zadania należy odjechać od stanowiska na odległość co najmniej 2 m

 

 

Mam nadzieje, że te wskazówki pomogą Ci w zaliczeniu egzaminu praktycznego kat. C+E
Powodzenia !

Artykuły, Video
Youtube
Google
Instagram