Blog

7 kwietnia 2020

MANEWRY NA PLACU KAT.C

Część praktyczna egzaminu na kategorie C na placu manewrowym
składa się z 4 zadań:

Dwóch obowiązkowych, tj.:
 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu
Oraz dwóch zadań dodatkowych wybieranych losowo z pośród:
 1. Parkowanie skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem
 2. Parkowanie prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem
 3. Parkowanie prostopadłe – wjazd tyłem wyjazd przodem
 4. Parkowanie równoległe – wjazd tyłem, wyjazd przodem
 5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przygotowanie do jazdy oraz sprawdzenie stanu technicznego pojazdu będzie omawiane w osobnym artykule. My bowiem zaczynamy od:

Ruszania z miejsca oraz jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu (tzw. Łuk)

 1. Uruchomiamy silnik
 2. Włączamy światła mijania
 3. Upewniamy się o możliwości jazdy (lewa szyba i lusterko, prawa szyba i lusterko)
 4. Ruszamy
Nie wolno:
 • Najeżdżać na linie kołem pojazdu
 • Potrącić ani najechać pachołka bądź tyczki
 • Zatrzymać się w odległości większej niż 1 metr od linii ograniczającej pas ruchu

Wyjechanie po za linie lub potrącenie/najechanie pachołka/tyczki eliminuje nas od razu.

Każdy inny błąd pozwoli Wam jeszcze na drugie podejście. Więc jeśli widzicie, że sytuacja jest tragiczna i np. nie ominiecie pachołka lepiej się zatrzymać, egzaminator ustawi Wam pojazd na pozycje startową i zaczniecie na nowo. Jednak pamiętajcie, że to już Wasze ostatnie podejście w tym zadaniu.

Następne zadanie to parkowanie skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem

Nie wolno:
 • Wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu – obszar wjazdu wynosi 7,5 m od stanowiska
 • Najechać kołem bądź wyjechać obrysem pojazdu nad linie wyznaczającą stanowisko
 • Potrącić pachołków bądź tyczek
 • Zapomnieć o kierunkowskazach przy wjeździe i wyjeździe

DOPUSZCZALNA jest jedna korekta toru jazdy (czyli podjazd do przodu lub do tyłu)

Po wykonaniu zadania należy odjechać od stanowiska na odległość co najmniej 2 m

Kolejne zadanie to parkowanie prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem

Nie wolno:
 • Wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu – obszar wjazdu wynosi 12 m od stanowiska
 • Najechać kołem bądź wyjechać obrysem pojazdu nad linie wyznaczającą stanowisko
 • Potrącić pachołków bądź tyczek
 • Zapomnieć o kierunkowskazach przy wjeździe i wyjeździe

DOPUSZCZALNA jest jedna korekta toru jazdy (czyli podjazd do przodu lub do tyłu)

Po wykonaniu zadania należy odjechać od stanowiska na odległość co najmniej 2 m

Kolejne zadanie to parkowanie prostopadłe – wjazd tyłem wyjazd przodem

Nie wolno:
 • Wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu – obszar wjazdu wynosi 12 m od stanowiska
 • Najechać kołem bądź wyjechać obrysem pojazdu nad linie wyznaczającą stanowisko
 • Potrącić pachołków bądź tyczek
 • Zapomnieć o kierunkowskazach przy wjeździe i wyjeździe

DOPUSZCZALNA jest jedna korekta toru jazdy (czyli podjazd do przodu lub do tyłu)

Po wykonaniu zadania należy odjechać od stanowiska na odległość co najmniej 2 m

 

Ostatnie parkowanie to parkowanie równoległe – wjazd tyłem wyjazd przodem

Nie wolno:
 • Najechać kołem na krawężnik
 • Naruszyć linii ograniczających stanowisko
 • Potrącić pachołków bądź tyczek
 • Zapomnieć o kierunkowskazach przy wjeździe i wyjeździe

Jeśli najedziecie na krawężnik bądź dotkniecie pachołka lub tyczki egzamin zostanie przerwany. Każdy inny błąd pozwala Wam na drugie podejście.

DOPUSZCZALNA jest jedna korekta toru jazdy (czyli podjazd do przodu lub do tyłu)

Po wykonaniu zadania należy odjechać od stanowiska na odległość co najmniej 2 m

 

Mam nadzieje, że te wskazówki pomogą Wam w zaliczeniu egzaminu praktycznego kat. C
Powodzenia !

 

 

 

Artykuły, Video
Youtube
Google
Instagram