Kurs ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych

KURS ADR

DLA KOGO DEDYKOWANY JEST KURS ADR ?

Kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych, pojazdach-bateriach o pojemności całkowitej przekraczającej 1000 litrów oraz w kontenerach cysternach, cysternach odejmowalnych lub MEGG o pojemności jednostkowej przekraczającej 3000 litrów (szkolenie co 5 lat),

Dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne ( szkolenie co 5 lat) – ADR Wrocław,

Brak aktualnego zaświadczenia ADR jest zagrożone karą pieniężną w wysokości 2000 zł!

Pracowników obsługi przewozów towarów niebezpiecznych (m.in. magazynierzy oraz osoby pracujące przy załadunku), (szkolenie co 3 lata).

Kierowców pojazdów przewożących materiały promieniotwórcze klasy 7 (szkolenie 5 lat) – ADR kurs Wrocław,

Kierowców pojazdów przewożących materiały lub przedmioty wybuchowe klasy 1(szkolenie co 5 lat) – szkolenia ADR Wrocław,

KURS ADR

DWA TYPY SZKOLEŃ

KURS PODSTAWOWY

Przewóz materiałów niebezpiecznych klasy 2,3,4,5,6,8,9

KURS ROZSZERZAJĄCY

Przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach

KURS ADR

WYMAGANE DOKUMENTY ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS

Kserokopia prawa jazdy i dowodu osobistego

Kwestionariusz

Zaświadczenie ADR (kserokopia poprzedniego zaświadczenia o przeszkoleniu ADR) dotyczy osoby odnawiających uprawnienia.

Profesjonalizmu

KURS ADR

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE ?

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów stacjonarnych.

Na ostatnich zajęciach odbywa się egzamin przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego.  Cena egzaminu jest już wkalkulowana w cenę kursu. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany doradca ADR z wieloletnim stażem i praktyką w tym zakresie – szkolenia ADR Wrocław.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !

Firma, która zatrudnia osoby na stanowisko kierowcy zajmującego się przewozem towarów niebezpiecznych lub pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem takich towarów jest zobowiązana kierować ww. osoby na szkolenia z zakresu ADR przewozu materiałów niebezpiecznych wedle Ustawy z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.Nr199,poz.1671 ze zmianami, Dział 8.2).

DOKUMENTY PO UKOŃCZONYM KURSIE

Po ukończonym kursie ADR-Przewóz materiałów niebezpiecznych w naszym Ośrodku uzyskują Państwo zaświadczenie ADR wydane przez właściwy Urząd Marszałkowski, które uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych na ternie Polski oraz na dzień dzisiejszy w 46 Państwach, które wiąże umowa ADR sporządzona w Genewie 1957r – ADR kurs Wrocław.

Youtube
Google
Instagram