Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

SZKOLENIE OKRESOWE

SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych prowadzimy przy współpracy wykwalifikowanych wykładowców będących specjalistami z zakresu czasu pracy, krajowego i międzynarodowego transportu (byłymi inspektorami transportu drogowego), specjalistami ds. przewozu materiałów niebezpiecznych ADR oraz ratownikami medycznymi prowadzącymi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy – kurs na przewóz rzeczy Wrocław | szkolenie okresowe kierowców Wrocław | kurs na przewóz osób Wrocław.

SZKOLENIE OKRESOWE

E-LEARNING LUB WYKŁADY

WYKŁADY STACJONARNE

Odbywają się cyklicznie minimum raz w miesiącu. Sprawdź nasz terminarz

Czas szkolenie to dwa weekendy. (35 h)

Badanie lekarskie i psychologiczne odbywają się na miejscu, w naszym Ośrodku.

Można zadawać nurtujące pytania, nasz wykładowca z pewnością pomoże.

E-LEARNING

Szkolenie w formie e-learning

Kurs trwa min. 5 dni  (35 h)

Badanie lekarskie i psychologiczne odbywają się na miejscu, w naszym Ośrodku.

Trener-wykładowca zaznajomi Państwa ze wszystkim, jak obsługiwać program szkoleniowy – zapewniamy, że to nic skomplikowanego.

SZKOLENIE OKRESOWE

WYMAGANE DOKUMENTY ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS

KSEROKOPIA

Prawa jazdy i dowodu osobistego

KWESTIONARIUSZ

Wypełniony kwestionariusz (do pobrania w zakładce ‘’potrzebne druki’’)

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI

Kserokopia poprzedniego świadectwa kwalifikacji (dotyczy osób które już uzyskały kod ‘’95’’ w kolumnie 12 przy ostatniej wymianie prawa jazdy)

SZKOLENIE OKRESOWE

DO SZKOLENIA OKRESOWEGO MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA KTÓRA

Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) lub studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konieczność ukończenia szkolenia okresowego dotyczy każdego kierowcy wykonującego przewozy drogowe, który posiada prawo jazdy:

Kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.

Kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy – kurs na przewóz osób Wrocław.

Szkolenie okresowe jest prowadzone w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy – szkolenie okresowe kierowców Wrocław:

C1, C1+E, C i C+E,

D1, D1+E, D i D+E.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii (C i D), może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego – kurs na przewóz rzeczy Wrocław.

1

SZKOLENIE OKRESOWE

Po ukończeniu szkolenia uzyskujemy ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

2

BADANIA

Badnie lekarskie i psychologiczne można wykonać podczas szkolenia w naszym ośrodku. Koszt takich badań (komplet) to 350 zł

3

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

  • W wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego składamy komplet dokumentów:
  • Orzeczenie lekarskie
  • Orzeczenie psychologiczne
  • 1 zdjęcie (fotografia biometryczna, na wprost)
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej
Najbliższy termin rozpoczęcia kursu – szkolenie okresowe

Termin rozpoczęcia kursu 20 stycznia 2022

ZAPISUJĘ SIĘ  All day
Zobacz więcej
Русский язык
Cart