Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

PROWADZIMY SZKOLENIA OKRESOWE JUŻ NA NOWYCH ZASADACH

SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych prowadzimy przy współpracy wykwalifikowanych wykładowców będących specjalistami z zakresu czasu pracy, krajowego i międzynarodowego transportu (byłymi inspektorami transportu drogowego), specjalistami ds. przewozu materiałów niebezpiecznych ADR oraz ratownikami medycznymi prowadzącymi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy – kurs na przewóz rzeczy Wrocław | szkolenie okresowe kierowców Wrocław | kurs na przewóz osób Wrocław.

SZKOLENIE OKRESOWE

E-LEARNING LUB WYKŁADY

WYKŁADY STACJONARNE

Odbywają się cyklicznie minimum raz w miesiącu. Sprawdź nasz terminarz

Czas szkolenie to dwa weekendy. (35 h; w tym obowiązkowe ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy – zgodnie z nowymi przepisami)

Badanie lekarskie i psychologiczne odbywają się na miejscu, w naszym Ośrodku.

Można zadawać nurtujące pytania, nasz wykładowca z pewnością pomoże.

E-LEARNING – STARTUJEMY CODZIENNIE

Szkolenie w formie e-learning w czasie dogodnym dla Ciebie w siedzibie Ośrodka Szkolenia

To Ty decydujesz w jakie dni i w jakie godziny się szkolisz. (35 h; w tym obowiązkowe ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy – zgodnie z nowymi przepisami)

Badanie lekarskie i psychologiczne odbywają się na miejscu, w naszym Ośrodku.

Trener-wykładowca zaznajomi Państwa ze wszystkim, jak obsługiwać program szkoleniowy – zapewniamy, że to nic skomplikowanego.

SZKOLENIE OKRESOWE

WYMAGANE DOKUMENTY ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS

KSEROKOPIA PRAWA JAZDY

Nie musisz się martwić o punkt ksero, wykonamy wszystko na miejscu.

PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO (PKZ)

PKZ uzyskasz w Starostwie Powiatowym/Urzędzie Miasta – odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania. Potrzebne Ci będą badania lekarskie i psychologiczne oraz jedno zdjęcie do prawa jazdy.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI

Kserokopia poprzedniego świadectwa kwalifikacji (dotyczy osób które już uzyskały kod ‘’95’’ w kolumnie 12 przy ostatniej wymianie prawa jazdy)

SZKOLENIE OKRESOWE

DO SZKOLENIA OKRESOWEGO MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA KTÓRA

Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) lub studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konieczność ukończenia szkolenia okresowego dotyczy każdego kierowcy wykonującego przewozy drogowe, który posiada prawo jazdy:

Kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.

Kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy – kurs na przewóz osób Wrocław.

Szkolenie okresowe jest prowadzone w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy – szkolenie okresowe kierowców Wrocław:

C1, C1+E, C i C+E,

D1, D1+E, D i D+E.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii (C i D), może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego – kurs na przewóz rzeczy Wrocław.

1

BADANIA W SAFE DRIVING

Badanie lekarskie i psychologiczne można wykonać w naszym ośrodku. W miłej i przyjemnej atmosferze, podczas jednej wizyty u lekarza i psychologa. Koszt takich badań (komplet) to 350 zł.

2

PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO - PKZ

  • W wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego/ Urzędu Miasta składamy komplet dokumentów:
  • Orzeczenie lekarskie
  • Orzeczenie psychologiczne
  • 1 zdjęcie (fotografia biometryczna, na wprost)
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Poprzednie Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej
3

SZKOLENIE OKRESOWE

Po ukończeniu szkolenia aktualizujemy w systemie Twój PKZ.

Youtube
Google
Instagram