Nasz zespół

Monika Kowalczyk – Tajsiak
Kierownik OSK / Instruktor techniki jazdy / Instruktor nauki jazdy
Absolwentka Technikum Samochodowego we Wrocławiu. Uzyskała renomowane uprawnienia instruktora techniki jazdy. Posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B,B1,T i następujące kategorie prawa jazdy: AM, A1,A2,B1,B,C1,C1,C,D1,D,BE,C1E,CE,D1E,DE,T. Dotychczas uzyskała dodatkowo uprawnienia ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych, uprawnienia na przewóz osób i rzeczy, a także stawia przed sobą dalsze cele zawodowe. Opinie zadowolonych kursantów świadczą nie tylko o wysokich kwalifikacjach Moniki Kowalczyk, ale i zaangażowaniu w wykonywaną pracę. Rozwój zawodowy i zaangażowanie zespołu jest misją Safe Driving.
mgr Jakub Tajsiak
Wykładowca / Instruktor nauki jazdy kategorii B
Prawnik. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z obsługą wypadków drogowych na terenie Wrocławia i powiatu Wrocławskiego. W latach 2009 - 2018 pełnił służbę w referacie obsługi zdarzeń drogowych Policji Drogowej we Wrocławiu. Dzięki wykształceniu prawniczemu i doświadczeniu zawodowemu łączy teoretyczne przepisy prawa z praktyką bezpiecznej jazdy. Posiada dodatkowo uprawnienia ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych, uprawnienia na przewóz osób. Udzielanie porad z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego jest misją Safe Driving.
instruktor Jarosław
Instruktor nauki jazdy kategorii B
Przez kilkanaście lat z powodzeniem szkoli przyszłych kierowców, dzięki czemu może się wyróżnić bogatym doświadczeniem zawodowym jako instruktor nauki jazdy. Posiada również uprawnienia egzaminatora państwowego kategorii B.  Z wykształcenia magister sztuki. Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu.  Dba o każdy detal podczas prowadzenia  zajęć nauki jazdy. Perfekcyjne przygotowanie Kursantów do egzaminu państwowego jest misją Safe Driving.
Magdalena
Specjalista ds. obsługi Klienta
Jako specjalistka ds. obsługi Klienta dba o profesjonalne i rzetelne udzielanie informacji o prowadzonych przez Safe Driving szkoleniach. Dzięki wysokiej kulturze osobistej i wyjątkowemu poczuciu humoru pierwsze kroki na drodze do uzyskania przez Państwa poszczególnych uprawnień są dziecinnie proste. Uprzejma pomoc Naszego Zespołu jest misją Safe Driving.
instruktor Bronisław
Instruktor nauki jazdy kategorii C, C + E
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, które nabył w czasie obsługi prawnej wypadków i kolizji drogowych na terenie Wrocławia. Posiada również uprawnienia do szkolenia kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy. Dzięki swojemu poczuciu humoru zajęcia praktycznej nauki jazdy są czystą przyjemnością. Przyjemna i bezstresowa atmosfera w trakcie szkoleń jest misją Safe Driving.
ratownik medyczny Michał
Ratownik Medyczny
Jako wieloletni ratownik medyczny przekazuje w sposób merytoryczny  i z  poczuciem humoru proste sposoby na ratowanie ludzkiego życia. Dzięki Michałowi Kursanci Safe Driving poznają nie tylko  teoretyczne, ale i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, uczą się jak bezpiecznie dla siebie pomagać innym.  Zespół Safe Driving dba o bezpieczeństwo nie tylko na drodze.
instruktor Jacek
Instruktor nauki jazdy kategorii B
Biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe związane ze szkoleniem przyszłych kierowców i szeroka wiedza z zakresu prawa ruchu drogowego jest gwarancją sukcesu na egzaminie państwowym. Zespół Safe Driving tworzą wybitni profesjonaliści, których wyróżnia merytoryczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu instruktora na najwyższym poziomie. Profesjonalizm jest misją Safe Driving.
Koszyk