Nasz zespół

Gwarancją najwyższej zdawalności jest Zespół Safe Driving, który tworzą Profesjonaliści z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego:

Instruktorzy Techniki Jazdy, Egzaminatorzy Państwowi, Ratownicy, Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, czy Instruktorzy posiadający Certyfikat Kompetencji.

dyrektor inż. Monika Kowalczyk – Tajsiak
Dyrektor OSK / Instruktor techniki jazdy / Instruktor nauki jazdy
Inżynier. Absolwentka Technikum Samochodowego we Wrocławiu. Uzyskała renomowane uprawnienia instruktora techniki jazdy. Posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B,B1,C, T i następujące kategorie prawa jazdy: AM, A1,A2,B1,B,C1,C1,C,D1,D,BE,C1E,CE,D1E,DE,T. Dotychczas uzyskała dodatkowo uprawnienia ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych, uprawnienia na przewóz osób i rzeczy, a także stawia przed sobą dalsze cele zawodowe. Opinie zadowolonych kursantów świadczą nie tylko o wysokich kwalifikacjach Moniki Kowalczyk, ale i zaangażowaniu w wykonywaną pracę. Rozwój zawodowy i zaangażowanie zespołu jest misją Safe Driving.
z-ca dyrektora mgr Jakub Tajsiak
Z-ca Dyrektora/ Wykładowca / Instruktor nauki jazdy kategorii B
Prawnik. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z obsługą wypadków drogowych na terenie Wrocławia i powiatu Wrocławskiego. W latach 2009 - 2018 pełnił służbę w Referacie Obsługi Zdarzeń Drogowych Policji Drogowej we Wrocławiu, a także Sztabie Policji KWP we Wrocławiu. Dzięki wykształceniu prawniczemu i doświadczeniu zawodowemu łączy teoretyczne przepisy prawa z praktyką bezpiecznej jazdy. Posiada dodatkowo uprawnienia ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych, uprawnienia na przewóz osób. Udzielanie porad z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego jest misją Safe Driving.
instruktor Jarosław
Instruktor nauki jazdy kategorii B
Przez kilkanaście lat z powodzeniem szkoli przyszłych kierowców, dzięki czemu może się wyróżnić bogatym doświadczeniem zawodowym jako instruktor nauki jazdy. Posiada również uprawnienia egzaminatora państwowego kategorii B.  Z wykształcenia magister sztuki. Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu.  Dba o każdy detal podczas prowadzenia  zajęć nauki jazdy. Perfekcyjne przygotowanie Kursantów do egzaminu państwowego jest misją Safe Driving.
specjalista ds. obsługi klienta Magdalena
Specjalista ds. obsługi klienta
Jako specjalistka ds. obsługi Klienta dba o profesjonalne i rzetelne udzielanie informacji o prowadzonych przez Safe Driving szkoleniach. Dzięki wysokiej kulturze osobistej i wyjątkowemu poczuciu humoru pierwsze kroki na drodze do uzyskania przez Państwa poszczególnych uprawnień są dziecinnie proste. Uprzejma pomoc Naszego Zespołu jest misją Safe Driving.
instruktor Bronisław
Instruktor nauki jazdy kategorii C, C + E
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, które nabył w czasie służby w Referacie Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.Posiada również uprawnienia do szkolenia kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy. Dzięki swojemu poczuciu humoru zajęcia praktycznej nauki jazdy są czystą przyjemnością. Przyjemna i bezstresowa atmosfera w trakcie szkoleń jest misją Safe Driving.
ratownik medyczny Michał
Ratownik Medyczny
Jako wieloletni ratownik medyczny przekazuje w sposób merytoryczny  i z  poczuciem humoru proste sposoby na ratowanie ludzkiego życia. Dzięki Michałowi Kursanci Safe Driving poznają nie tylko  teoretyczne, ale i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, uczą się jak bezpiecznie dla siebie pomagać innym.  Zespół Safe Driving dba o bezpieczeństwo nie tylko na drodze.
instruktor Piotr
Instruktor nauki jazdy kategorii B
Wieloletni instruktor nauki jazdy, którego cechuje poczucie humoru, wyrozumiałość i cierpliwość. Może pochwalić się doświadczeniem zawodowym związanym z dbaniem o bezpieczeństwo na drodze, które nabył w Referacie Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Propagowanie zasad bezpiecznej i kulturalnej techniki jazdy jest misją Safe Driving.
instruktor Elwira
instruktor nauki jazdy kategorii B
Profesjonalistka z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie dużej wiedzy i umiejętności z zakresu transportu drogowego. Jego uzyskanie w praktyce jest zadaniem bardzo wymagającym. Może pochwalić się również wieloletnim doświadczeniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach, które nabyła dzięki współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Wysoki poziom wiedzy i umiejętności instruktorów - tylko w Safe Driving.
instruktor Krzysztof
instruktor nauki jazdy kategorii B
Ratownik, instruktor nauki jazdy kategorii B. Krzyszof to przede wszystkim pozytywna osobowość i na pewno jazdy z tym instruktorem upłyną Państwu w miłej atmosferze. Posiada uprawnienia do kierowania na wyższe kategorie, tj. D, C, które czynnie wykorzystuje w trakcie pracy związanej z kierowaniem pojazdami specjalnym. Może także pochwalić się uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym. Do Państwa dyspozycji jest Zespół Profesjonalistów Safe Driving, którego misją jest bezpieczna jazda.
specjalista ds. obsługi klienta Kinga
specjalista ds. obsługi klienta
Jako specjalistka ds. obsługi Klienta posiada bardzo dużą wiedzę prawną o prowadzonych przez Safe Driving szkoleniach. Kinga to pozytywna, uśmiechnięta i bardzo pomocna osoba. Absolwentka Safe Driving i Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego. Uprzejma pomoc Naszego Zespołu jest misją Safe Driving.
Cart