Kwalifikacja uzupełniająca kat. D

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. D

DLA KOGO DEDYKOWANY JEST KURS ?

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat.D po 10 września 2008r. oraz posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. D

DWA TYPY SZKOLEŃ

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

 • Skierowana jest do osób pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
 • Składa się z 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

 • Skierowana jest do osób powyżej 23 roku życia.
 • Składa się z 32,5 godzin zajęć teoretycznych oraz 2,5 godziny zajęć praktycznych.
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. D

DO KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA

Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) lub studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

 

Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne).

Do kwalifikacji może również przystąpić osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiada Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej potwierdzające ukończenie Kwalifikacji Wstępnej (Pełnej lub Przyspieszonej) z zakresu kat.C

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. D

WYMAGANE DOKUMENTY ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia prawa jazdy

Orzeczenie psychotechniczne

Kserokopia posiadanego Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

Orzeczenie lekarskie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. D

EGZAMIN PO ZAKOŃCZONYM KURSIE

Cały kurs kończy się egzaminem państwowym w WORD.

Egzamin składa się z :

 • testu specjalistycznego składającego się z 10 pytań dla prawa jazdy kat. C

Pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania z testu specjalistycznego.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut.

Koszt egzaminu ponosi słuchacz.

Kurs na Kwalifikacje wstępną uzupełniającą organizujemy  jako zarejestrowany ośrodek we Wrocławiu.

1

BADANIA

 • Badania lekarskie i psychologiczne można wykonać w naszym Ośrodku.
 • Przy okazji jednej wizyty wykonasz dwa badania. Zaoszczędzisz czas.
 • Koszt badań (komplet) to 350 zł. Cena urzędowa.
2

PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO - PKZ

W Wydziale komunikacji składamy :

 • Badanie lekarskie
 • Badanie psychologiczne
 • 1 zdjęcie (biometryczne – na wprost)
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Posiadane Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

W zamian otrzymasz Profil Kierowcy Zawodowego – PKZ.

3

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

 • Po dostarczeniu nr PKZ, możesz rozpocząć szkolenie. Startujemy codziennie.
 • E-learning w czasie dogodnym dla Ciebie w siedzibie Ośrodka Szkolenia.
 • To Ty decydujesz w jakie dni i w jakich godzinach się szkolisz.
 • Ćwiczenia i zajęcia praktyczne przygotują Cię do zawodu kierowcy.
4

EGZAMIN

 • Po ukończonym szkoleniu aktualizujemy Twój profil PKZ
 • Na egzamin zapisujesz się w WORD podając swój nr PKZ i PESEL.
 • Egzamin jest tylko teoretyczny – test.
Youtube
Google
Instagram