Kwalifikacja wstępna kat. D

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. D

DLA KOGO DEDYKOWANY JEST KURS ?

Osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r., chcąc wykonywać przewóz drogowy / przewóz osób zarobkowo muszą ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. D

DWA TYPY SZKOLEŃ

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PEŁNA

 • Skierowana jest do osób pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
 • Składa się z 260 h zajęć teoretycznych oraz 16 h zajęć praktycznych + 2h zajęć na symulatorze.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

 • Skierowana jest do osób powyżej 23 roku życia.
 • Składa się z 130 h zajęć teoretycznych oraz 8 h zajęć praktycznych + 1h zajęć na symulatorze.
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. D

DO KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA

Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) lub studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

 

Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne).

Do kwalifikacji może również przystąpić osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. D

WYMAGANE DOKUMENTY ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS

Kserokopia prawa jazdy

Kserokopia dowodu osobistego

Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie psychotechniczne.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. D

EGZAMIN PO ZAKOŃCZONYM KURSIE

Cały kurs kończy się egzaminem państwowym w WORD.

Egzamin składa się z :

 • testu podstawowego składającego się z 20 pytań,
 • testu specjalistycznego składającego się z 10 pytań dla prawa jazdy kat. D

Pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania z testu podstawowego oraz
 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania z testu specjalistycznego.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Koszt egzaminu ponosi słuchacz.

Kurs na Kwalifikacje wstępną organizujemy jako zarejestrowany ośrodek we Wrocławiu.

1

BADANIA

 • Badania lekarskie i psychologiczne można wykonać w naszym Ośrodku.
 • Przy okazji jednej wizyty wykonasz dwa badania. Zaoszczędzisz czas.
 • Koszt badań (komplet) to 350 zł. Cena urzędowa.
2

PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO - PKZ

W Wydziale komunikacji składamy :

 • Badanie lekarskie
 • Badanie psychologiczne
 • 1 zdjęcie (biometryczne – na wprost)
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy

W zamian otrzymasz Profil Kierowcy Zawodowego – PKZ.

3

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

 • Po dostarczeniu nr PKZ, możesz rozpocząć szkolenie. Startujemy codziennie.
 • E-learning w czasie dogodnym dla Ciebie w siedzibie Ośrodka Szkolenia.
 • To Ty decydujesz w jakie dni i w jakich godzinach się szkolisz.
 • Ćwiczenia i zajęcia praktyczne przygotują Cię do zawodu kierowcy.
4

EGZAMIN

 • Po ukończonym szkoleniu aktualizujemy Twój profil PKZ
 • Na egzamin zapisujesz się w WORD podając swój nr PKZ i PESEL.
 • Egzamin jest tylko teoretyczny – test.
Youtube
Google
Instagram