Kwalifikacja uzupełniająca kat. C

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA WROCŁAW KAT. C

DLA KOGO DEDYKOWANY JEST KURS ?

Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat.C po 10 września 2009r. oraz posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób – kwalifikacja wstępna uzupełniająca Wrocław.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest dla osób, które posiadają już świadectwo kwalifikacji zawodowej z zakresu jednej kategorii, a pragną rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o kolejną kategorię. Komplet uprawnień pozwala aby być bardziej elastycznym i pożądanym na dzisiejszym rynku pracy.

Kwalifikacja uzupełniająca pozwala wykonywać przewóz drogowy towarów jak również przewóz pasażerski, co potwierdza uzyskany wpis w dokumencie prawa jazdy, kolumna 12, kod 95 + data ważności danych uprawnień, który otrzymamy przy wymianie prawa jazdy w właściwym wydziale komunikacji. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca część teoretyczna składa się z zajęć w formie e-learningu bądź wykładów stacjonarnych w zależności od preferencji kursanta.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA WROCŁAW KAT. C

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI TAKĄ TEMATYKĘ JAK:

POZNANIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PRZEWÓZ PASAŻERÓW LUB TOWARÓW

 • Warunki uzyskania licencji przez wykonującego przewóz drogowy i dostępu do rynku przewozów drogowych
 • Umowy i konwencje wielostronne
 • Stosunki umowne w transporcie drogowym: przepisy międzynarodowe i krajowe

UMIEJĘTNOŚĆ RÓWNOMIERNEGO OBCIĄŻENIA POJAZDU ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRZEPISÓW BHP I ZASADAMI PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA POJAZDU

 • Siły działające na pojazd podczas jazdy
 • Zastosowanie przełożenia skrzyni biegów odpowiadającego obciążeniu pojazdu oraz profilowi jezdni

POZNANIE UWARUNKOWAŃ EKONOMICZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU DROGOWEGO I ORGANIZACJI RYNKU

 • Działalność w zakresie przewozu drogowego rzeczy (transport zarobkowy i przewozy na potrzeby własne)
 • Organizacja i formy prowadzenia działalności w zakresie przewozu drogowego

UMIEJĘTNOŚĆ OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA PALIWA- ECO-DRIVING

 • Jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa
 • Jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie
 • Próba znalezienia symulowanych awarii w pojeździe, opisanie wykrytej sytuacji, próba znalezienia przyczyny, naprawa awarii, o ile jest możliwa, i decyzja o rozpoczęciu jazdy lub pozostaniu na parkingu
 • Nauka oszczędnego stylu jazdy, uzyskanego przez poprawę kryteriów optymalizacji zużycia paliwa podczas jazdy
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. C

DWA TYPY SZKOLEŃ

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

 • Skierowana jest do osób pomiędzy 18 a 21 rokiem życia.
 • Składa się z 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych – kwalifikacja wstępna uzupełniająca Wrocław.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

 • Skierowana jest do osób powyżej 21 roku życia.
 • Składa się z 32,5 godzin zajęć teoretycznych oraz 2,5 godziny zajęć praktycznych – kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona Wrocław.
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. C

DO KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) lub studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne).

Do kwalifikacji może również przystąpić osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiada Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej potwierdzające ukończenie Kwalifikacji Wstępnej (Pełnej lub Przyspieszonej) z zakresu kat.D

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. C

WYMAGANE DOKUMENTY ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS:

Profil Kierowcy Zawodowego – PKZ

Kserokopia posiadanego Świadectwa Kwalifikacji

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia prawa jazdy

Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie psychologiczne

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KAT. C

EGZAMIN PO ZAKOŃCZONYM KURSIE

Cały kurs kończy się egzaminem państwowym w WORD.

Egzamin składa się z :

 •  testu specjalistycznego składającego się z 10 pytań dla prawa jazdy kat. C

Pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania z testu specjalistycznego.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut.

Koszt egzaminu ponosi słuchacz.

Kurs na Kwalifikacje wstępną uzupełniającą organizujemy  jako zarejestrowany ośrodek we Wrocławiu  (kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona Wrocław).

1

BADANIA

 • Badania lekarskie i psychologiczne można wykonać w naszym Ośrodku.
 • Przy okazji jednej wizyty wykonasz dwa badania. Zaoszczędzisz czas.
 • Koszt badań (komplet) to 350 zł. Cena urzędowa.
2

PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO - PKZ

W Wydziale komunikacji składamy :

 • Badanie lekarskie
 • Badanie psychologiczne
 • 1 zdjęcie (biometryczne – na wprost)
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Posiadane Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

W zamian otrzymasz Profil Kierowcy Zawodowego – PKZ.

3

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

 • Po dostarczeniu nr PKZ, możesz rozpocząć szkolenie. Startujemy codziennie.
 • E-learning w czasie dogodnym dla Ciebie w siedzibie Ośrodka Szkolenia.
 • To Ty decydujesz w jakie dni i w jakich godzinach się szkolisz.
 • Ćwiczenia i zajęcia praktyczne przygotują Cię do zawodu kierowcy.
4

EGZAMIN

 • Po ukończonym szkoleniu aktualizujemy Twój profil PKZ
 • Na egzamin zapisujesz się w WORD podając swój nr PKZ i PESEL.
 • Egzamin jest tylko teoretyczny – test.
Youtube
Google
Instagram