Kwalifikacja wstępna kat. C

KWALIFIKACJA WSTĘPNA WROCŁAW KAT. C

DLA KOGO DEDYKOWANY JEST KURS ?

Osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po10 września 2009 r., chcąc wykonywać przewóz drogowy / przewóz rzeczy zarobkowo muszą ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej – kwalifikacja wstępna Wrocław | kwalifikacja wstępna przyspieszona Wrocław.Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy jest niezbędnym kursem, jeśli myślisz o pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie państwowym uzyskujemy bowiem wpis w dokumencie prawa jazdy, w kolumnie 12, kod 95 + data ważności uprawnień, który zezwala dopiero na pracę zarobkową jako kierowca.
Kwalifikacja wstępna część teoretyczna składa się z zajęć w formie e-learningu lub wykładów stacjonarnych w zależności od preferencji kursanta – kwalifikacja wstępna przyspieszona Wrocław.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA WROCŁAW KAT. C

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJĘ MIĘDZY INNYMI TEMATYKĘ TAKĄ JAK:

Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom

Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

KWALIFIKACJA WSTĘPNA WROCŁAW KAT. C

NATOMIAST ZAJĘCIA PRAKTYCZNE SKŁADAJĄ SIĘ MIĘDZY INNYMI Z TEMATYKI :

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa

Jazda w warunkach specjalnych – symulator

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. C

DWA TYPY SZKOLEŃ

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PEŁNA

 • Skierowana jest do osób pomiędzy 18 a 21 rokiem życia.
 • Składa się z 260 h zajęć teoretycznych oraz 16 h zajęć praktycznych + 2h zajęć na symulatorze – kwalifikacja wstępna Wrocław.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

 • Skierowana jest do osób powyżej 21 roku życia.
 • Składa się z 130 h zajęć teoretycznych oraz 8 h zajęć praktycznych + 1h zajęć na symulatorze  – kwalifikacja wstępna przyspieszona Wrocław.
KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. C

DO KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe) lub studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne).

Do kwalifikacji może również przystąpić osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. C

WYMAGANE DOKUMENTY ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS:

Kserokopia prawa jazdy

Kserokopia dowodu osobistego

Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie psychotechniczne

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. C

EGZAMIN PO ZAKOŃCZONYM KURSIE

Cały kurs kończy się egzaminem państwowym w WORD.

Egzamin składa się z :

 • testu podstawowego składającego się z 20 pytań,
 • testu specjalistycznego składającego się z 10 pytań dla prawa jazdy kat. C

Pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania z testu podstawowego oraz
 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania z testu specjalistycznego.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Koszt egzaminu ponosi słuchacz.

Kurs na Kwalifikacje wstępną organizujemy jako zarejestrowany ośrodek we Wrocławiu (kwalifikacja wstępna Wrocław).

1

BADANIA

 • Badania lekarskie i psychologiczne można wykonać w naszym Ośrodku.
 • Przy okazji jednej wizyty wykonasz dwa badania. Zaoszczędzisz czas.
 • Koszt badań (komplet) to 350 zł. Cena urzędowa.
2

PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO - PKZ

W Wydziale komunikacji składamy :

 • Badanie lekarskie
 • Badanie psychologiczne
 • 1 zdjęcie (biometryczne – na wprost)
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy

W zamian otrzymasz Profil Kierowcy Zawodowego – PKZ.

3

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

 • Po dostarczeniu nr PKZ, możesz rozpocząć szkolenie. Startujemy codziennie.
 • E-learning w czasie dogodnym dla Ciebie w siedzibie Ośrodka Szkolenia.
 • To Ty decydujesz w jakie dni i w jakich godzinach się szkolisz.
 • Ćwiczenia i zajęcia praktyczne przygotują Cię do zawodu kierowcy.
4

EGZAMIN

 • Po ukończonym szkoleniu aktualizujemy Twój profil PKZ
 • Na egzamin zapisujesz się w WORD podając swój nr PKZ i PESEL.
 • Egzamin jest tylko teoretyczny – test.
Youtube
Google
Instagram