zastępca dyrektora mgr Jakub Tajsiak

zastępca dyrektora mgr Jakub Tajsiak

Prawnik. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z obsługą wypadków drogowych na terenie Wrocławia i powiatu Wrocławskiego. W latach 2009 – 2018 pełnił służbę w Referacie Obsługi Zdarzeń Drogowych Policji Drogowej we Wrocławiu, a także Sztabie Policji KWP we Wrocławiu. Dzięki wykształceniu prawniczemu i doświadczeniu zawodowemu łączy teoretyczne przepisy prawa z praktyką bezpiecznej jazdy. Posiada dodatkowo uprawnienia ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych, uprawnienia na przewóz osób. Udzielanie porad z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego jest misją Safe Driving.

Русский язык
Cart