Kurs na wózki widłowe

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIAĆ ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS?

1. WARUNEK

Wymagany wiek to 18 lat

2. WARUNEK

ukończona co najmniej szkoła podstawowa

 

3. WARUNEK

Odpowiedni stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi

4. WARUNEK

Słuchacz kursu operatorów wózków jezdniowych nie musi posiadać prawa jazdy!

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

OD CZEGO MUSZĘ ZACZĄĆ? JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ POTRZEBNE?

CZYTELNIE I KOMPLETNIE

Wypełnione zgłoszenie na kurs 
(do pobrania w zakładce ”potrzebne druki”)

ORZECZENIE LEKARSKIE

Zezwalające na obsługę wózków widłowych

CZYTELNA KSEROKOPIA

dowodu osobistego

SKIEROWANIE Z ZAKŁADU PRACY

*Jeśli Słuchacza na kurs kieruje pracodawca

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

JAKIE UPRWANIENIA UZYSKAM ?

Uprawnia do obsługi i prowadzenia wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

Akumulatorowym

Spalinowym

Oraz wymiany butli z gazem LPG w ramach urządzeń transportu bliskiego

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

TEMATYKA ZAJĘĆ OBEJMUJE

Typy stosowanych wózków jezdniowych

Budowa wózka

Budowa wózka

Praktyczna nauka jazdy wózkiem

Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

Wiadomości związane z wymianą butli gazowych

Wiadomości z zakresu BHP

Wiadomości o dozorze technicznym

Wymiana butli gazowych – pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez Słuchacza

Youtube
Google
Instagram